Apa sih Air Ignatius itu? (2)

Apa sih Air Ignatius itu? (2)

Bagian pertama tulisan ini berisi sejarah ringkas soal Air Ignatius. Bagian kedua seri Air Ignatius berisi doa-doa yang digunakan untuk memohon pertolongan Allah dengan bantuan doa St Ignatius Loyola.  Ingat, doa penting tetapi usaha manusia juga tidak boleh kita lupakan. Sebaliknya, usaha manusia saja memiliki batasnya sendiri; doa menyatukan usaha kita dengan bantuan rahmat Tuhan. Selamat berdoa!

Doa Permohonan St Ignatius
Ya Tuhan, demi semakin besarnya kemuliaan nama-Mu, Engkau telah berkenan meneguhkan Gereja dengan anugerah teladan hidup dan pertolongan istimewa melalui St Ignatius Loyola. Perkenankanlah kami yang berjuang di dunia ini, berkat perantaraan dan doa restunya, kami pun pantas menerima mahkota kemuliaan bersama para kudus-Mu di surga.

Sudilah kiranya Engkau menganugerahkan kepada kami, yang menghormati jasa-jasa St. Ignatius, dapat mengalami perlindungan dan anugerah kasih mesranya … (sebutkan permohonan Anda).

Kami percaya Tuhan akan mengabulkan doa kami ini. Semoga kehendak-Mulah yang terjadi dan dalam segala nama-Mu dimuliakan. Demi Kristus Tuhan kami. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin.

Doa Permohonan Versi II
Pelindung para ibu yang akan melahirkan.

St. Ignatius pelindung agung, tatkala engkau masih hidup di dunia ini, St. Filipus Neri, murid dan sahabatmu mengatakan bahwa Engkau akan menjadi pelindung istimewa para ibu dan mereka akan engkau berkati pada waktu melahirkan anak, jika mereka mohon perlindunganmu. Perkataan santo yang mulia itu sudah dibenarkan secara mengagumkan dan setiap hari terbukti kebenarannya. Sebab itu, kami pun, dengan penuh pengharapan memohon kepadamu, sudilah memohonkan kepada Tuhan, supaya anak kami boleh lahir dengan selamat.

Ya santo yang berkuasa dan penuh kasih sayang, janganlah mengecewakan pengharapan kami. Engkau tahu bahwa harapan kami hanya satu, yakni mendidik anak kami untuk Tuhan, jika dikaruniakan Tuhan kepada kami. Kami serahkan anak kami, supaya seumur hidupnya, ia tetap setia mengabdi kepada Tuhan dan memuji serta memuliakan nama-Nya selamanya.

Kabulkanlah doa kami agar kami boleh menerima karunia itu. Sekarang kami berjanji, agar anak yang dikaruniakan Allah kepada kami ini, akan kami persembahkan kepada Hati Yesus yang Mahakudus, dan kami letakkan di bawah perlindunganmu sebagai bapa. Semoga anak ini mengukuhkan janji setia perkawinan kami, agar kami bersama seluruh keluarga senantiasa memuliakan Allah sepanjang segala masa. Amin.

St. Ignatius, doakanlah kami.
P Jiwa Kristus,
U kuduskanlah kami.
P Tubuh Kristus,
U selamatkanlah kami.
P Darah Kristus,
U sucikanlah kami.
P Air lambung Kristus,
U basuhlah kami.
P Sengsara Kristus,
U kuatkanlah kami.
P Yesus yang murah hati,
U luluskanlah doa kami.
P Dalam luka-luka-Mu
U sembunyikanlah kami.
P Jangan kami dipisahkan
U dari pada-Mu, Tuhan.
P Terhadap seteru yang curang
U lindungilah kami.
P Di waktu ajal
U terimalah kami,
P supaya bersama para kudus
U kami memuji Engkau untuk selama-lamanya.
(1x Bapa kami, 1x Salam Maria, 1x Kemuliaan.)
(air segelas diminum oleh ibu yang akan melahirkan)

Doa Permohonan Versi III – singkat
(DOA PEMAKAIAN AIR IGNATIUS)
Ya Tuhan, Engkau telah memberkati air yang Kau ciptakan ini
menjadi alat penyembuh untuk kami manusia.
Demi kerahiman-Mu yang tak terhingga,karena Darah Suci Yesus
Kristus dan atas doa pengantaraan St Ignatius Loyola, semoga kami
yang mempergunakan air suci ini memperoleh kesembuhan dari segala
penyakit, kesehatan badan dan keselamatan jiwa kami.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin.

Doa Pemberkatan Air St Ignatius (didoakan imam)

Ya Tuhan, sudilah memberkati (+) air ini, supaya menjadi sarana berguna bagi umat-Mu, serta perkenankanlah supaya dengan perantaraan St. Ignatius, yang medalinya (atau relikwinya) kami celupkan ke dalam air ini, siapa pun yang meminumnya memperoleh kesehatan badan dan keselamatan jiwanya. Demi Kristus Tuhan kami.

Marilah berdoa…

Ya Allah, demi semakin besarnya kemuliaan nama-Mu, Engkau telah sudi menguatkan Gereja dengan aneka anugerah untuk berjuang mewartakan Kabar Gembira Kerajaan Allah. Secara istimewa Engkau menganugerahkan teladan hidup imam-Mu St. Ignatius Loyola. Ia mengajarkan kepada kami bahwa di mana keadilan ditegakkan, martabat manusia diluhurkan, damai sejahtera dinyatakan serta kasih persaudaraan disemaikan, di situlah nama-Mu dimuliakan.

Kami mohon, semoga dengan doa restu dan teladan hidup St. Ignatius Loyola, kami tetap tekun setia berjuang di bawah panji-panji salib Putera-Mu Yesus Kristus, dan kelak kami pun pantas menerima mahkota kemuliaan bersama para kudus-Mu di surga.

Semua ini kami mohon dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. AMIN.

medali-st-ignatius